ข่าวประชาสัมพันธ์

image
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ
image
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2565
image
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

ระบบงาน กคจ.กปส.

Infographic

image
image
image
image