กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์.pdf |
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2565.pdf |
คำสั่ง กปส. เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรม.pdf |
คำสั่ง กปส. เรื่องมอบหมายให้ รปส. สั่งและปฏิบัติราชการแทน อปส..pdf |
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ 2565.pdf |
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมประชาสัมพันธ์..pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar