ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน |
ข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ |
ข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ๒๕๖๕ |
Dos & Don'ts |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar