การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag