ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบนของ กปส..pdf |
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ กปส..pdf |


คะแนนโหวต :