ทรัพย์สินของทางราชการแม้จะเสื่อมสภาพถ้าลักไปก็ผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :