พิธีประดับอินทรธนูในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

พิธีประดับอินทรธนูในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag