กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์ โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ (กคจ.กปส.) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 โดย นางญัฐนันท์  รจนกร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ได้นำอาหารและเสื้อผ้าไปมอบให้กับเด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน มีจิตบริการ (Service Mind) และมีจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag