พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์

โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์

ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag