ข้อกําหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้อกําหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564.PDF |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar