ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์

อาคารกรมประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 

ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

10400

โทรศัพท์

02-618-2323 ต่อ 1309,1314

โทรสาร

02-618-2376

 

 

ethics.prd1309@gmail.com

ethics-prd1@hotmail.com

 

 

 

 

   

 

   

 


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar