การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวประกายวรรณ อัศวสกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 304 กองการเจ้าหน้าที่ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยให้กลุ่ม/ฝ่าย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลตามตัวชี้วัด ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลัก ของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป (กจธ.กปส.)


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag